Workshops at CEPT University- CEPT યુનિવર્સિટીખાતેવર્કશોપ

On the 4th and 5th of April 2022, we held three workshops as part of this research project focused on the aspects of knowledge exchange and dissemination, reflections on its upcoming outcomes with Government authorities, and the future possibilities of the data collected.

થી અને ૫મી એપ્રિલ ૨૦૨૨ના અમે સરકારી સત્તાવાળાઓ સાથે ત્રણવર્કશોપ યોજ્યાં હતા, જે રિસર્ચ પ્રોજેક્ટના ભાગ રૂપે જ્ઞાનના આદાનપ્રદાન અને પ્રસારનાપાસાઓ, આગામી પરિણામો અને એકત્રિત કરેલ ડેટાના ભવિષ્યની સંભાવનાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

The first workshop was an interaction with the students and studio tutors from the Architectural Conservation Studio of the Masters in Conservation and Regeneration Program at CEPT University. They are using the 3D data obtained in Bela to develop conservation and design proposals for houses, the marketplace, and the village’s fortification.

During the workshop, the students presented their in-progress work, which was commented on by their studio tutors Khushi Shah, Jayashree Bardhan, and (TA) Deepthi Varghese (from MCR FA CEPT) and members of the project’s research team. The discussions revolved around using, interpreting, and representing the 3D data and the drawings for case-specific design interventions.

The students presenting were: Mitali Parmar, Vaibhavi Bhojkar, Gayathri S Kumar, Shivani Singh, Shukla Vyoma, Parvati Poduval, Apoorva G., Mrunal Nidadavolu, Revathi Anandan, Vidisha  Purohit, Swati Bhardwaj, Dushyant Singh.

પ્રથમવર્કશોપમાં CEPTયુનિવર્સિટીખાતે માસ્ટર્સ ઇન કન્ઝર્વેશન એન્ડ રિજનરેશન પ્રોગ્રામના આર્કિટેક્ચરલ કન્ઝર્વેશન સ્ટુડિયોના વિદ્યાર્થીઓ અને સ્ટુડિયો ટ્યુટર્સ સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી . તેઓ બેલામાં મેળવેલા 3D ડેટાનો ઉપયોગ ઘરો, બજાર અને ગામના કિલ્લાઓનું સંરક્ષણ અને ડિઝાઇન પ્રોપોસલ વિકસાવવા માટે કરી રહ્યાછે.

વર્કશોપ દરમિયાન, વિદ્યાર્થીઓએ તેમનું ચાલુ કાર્ય રજૂ કર્યું, જેના પર તેમના સ્ટુડિયો ટ્યુટર્સ ખુશીશાહ, જયશ્રીબર્ધન, (TA) દીપ્તિવર્ગીસ (MCR FA CEPT તરફથી) અનેપ્રોજેક્ટ રિસર્ચ ટીમના સભ્યો દ્વારા ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી.  કેસ નિર્દિષ્ટ ડિઝાઇન દરમિયાનગીરીઓ માટે કઈ રીતે 3D ડેટા અને કૃતિઓનું ઉપયોગ, અર્થઘટન અને પ્રતિનિધિત્વ કરવું તેના પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

નીચે જણાવેલ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી હતી: મિતાલી પરમાર, વૈભવી ભોજકર, ગાયત્રી એસકુમાર, શિવાની સિંઘ, શુક્લાવ્યોમા, પાર્વતી પોડુવલ, અપૂર્વજી, મૃણાલ નિદાદાવોલુ, રેવતી આનંદન, વિદિશા પુરોહિત, સ્વાતિ ભારદ્વાજ, દુષ્યંત સિંઘ.

The second workshop on policy impact aimed to explore possible avenues for implementing certain aspects of the project in real cases using existing funding and policies in Gujarat. Each institution part of this project presented a short brief on its contributions, followed by a discussion. The discussion informed the current development of a Policy Brief containing a set of recommendations for institutional arrangements, funding schemes, and overall strategies aimed at governmental and heritage institutions, authorities, and stakeholders in Gujarat.

નીતિ અસર પરના બીજા વર્કશોપનોહેતુ ગુજરાતમાં પ્રવર્તમાન ફંડિંગ અને નીતિઓનો ઉપયોગ કરીને પ્રોજેક્ટના અમુક પાસાઓને વાસ્તવિક કેસોમાં અમલમાં મૂકવાના સંભવિત રસ્તાઓ શોધવાનો હતો. આ પ્રોજેક્ટના દરેક ભાગમાં ચર્ચાઓ કરવામાં આવી અને તેના યોગદાન અંગેટૂંકી સંક્ષિપ્ત રજૂઆત કરવામાં આવી. ગુજરાતની સરકારી અને હેરિટેજ સંસ્થાઓ, સત્તાવાળાઓ અને હિતધારકોને ધ્યાનમાં રાખીને સંસ્થાકીય વ્યવસ્થાઓ, ભંડોળ યોજનાઓ અને વ્યૂહરચના માટે ભલામણોનો સમૂહ ધરાવતી નીતિ સંક્ષિપ્તના વર્તમાન વિકાસની માહિતી આપવામાં આવી હતી .

Special thanks to the external participants: Shri H. B. Makwana, Dy. District Development Officer, Kutch; Grace Ann Saji P Varkey, Superintending Archaeologist Directorate of Archaeology & Museum of Gujarat; and Mr. Tanmay Gound, Research Associate & Program Coordinator, GIDM & Co-Founder, Confederation of Risk Reduction Professionals (CRRP) India. 

 બાહ્યસહભાગીઓ નો વિશેષ આભાર:

શ્રીએચ.બી. મકવાણા, ડેપ્યુટી. જિલ્લાવિકાસઅધિકારી, કચ્છ; ગ્રેસએનસાજીપીવર્કી , ગુજરાતનાપુરાતત્વઅનેસંગ્રહાલયનાઅધિક્ષકપુરાતત્વવિદ્નિયામક; અનેશ્રીતન્મયગાઉન્ડ , રિસર્ચએસોસિએટઅનેપ્રોગ્રામકોઓર્ડિનેટર, GIDM અનેસહ-સ્થાપક, કોન્ફેડરેશનઓફરિસ્કરિડક્શનપ્રોફેશનલ્સ (CRRP) ઈન્ડિયા.

On the 5th of April, the third workshop consisted of a discussion with colleagues at the Faculty of Architecture and the Faculty of Technology of CEPT University, who gave relevant feedback for the project’s future work, following a summary presentation of the project by Dr Bernadette Devilat and a presentation about its outcomes by Dr Felipe Lanuza. Thanks to all the guests from CEPT University:

– Aanal Shah: Professor; Acting Dean, Faculty of Technology; Program Chair, Master of Technology in Structural Engineering Design
– Sankalpa: Assistant Professor, Faculty of Architecture
– Khushi Shah: Visiting Faculty, Masters in Conservation and Regeneration
– Jayashree Bardhan: Visiting Faculty, Masters in Conservation and Regeneration; Heritage Conservation Specialist at CHC
– Nigar Shaikh: Conservation Laboratory In-charge, Faculty of Architecture; Conservation Engineer at CHC
– Mehul Shah: Structural Engineer and Firm Lead at Ami Engineers.

5 મીએપ્રિલના રોજ, ત્રીજાવર્કશોપમાંCEPT યુનિવર્સિટીના આર્કિટેક્ચર ફેકલ્ટી અને ટેક્નોલોજી ફેકલ્ટીના કલિગ્સ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, જેમણે પ્રોજેક્ટના ભાવિકાર્ય માટે યોગ્ય પ્રતિભાવો આપ્યા હતા, જેના પછી ડૉ. બર્નાડેટ દ્વારા પ્રોજેક્ટની સારાંશ પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી. ડેવિલાટ અને ડોફેલિપલાનુઝા દ્વારા તેના પરિણામો વિશેની રજૂઆતો કરવામાં આવી. CEPT યુનિવર્સિટીના તમામ મહેમાનોનો આભાર માનવમાં આવ્યો:

– આનલશાહ: પ્રોફેસર; અભિનયડીન, ફેકલ્ટીઓફ ટેકનોલોજી; પ્રોગ્રામચેર, માસ્ટરઓફટેકનોલોજીઇનસ્ટ્રક્ચરલએન્જિનિયરિંગડિઝાઇન
– સંકલ્પ : આસિસ્ટન્ટપ્રોફેસર, ફેકલ્ટીઓફ આર્કિટેક્ચર

– ખુશીશાહ: વિઝિટિંગફેકલ્ટી, માસ્ટર્સઇનકન્ઝર્વેશનએન્ડરિજનરેશન- જયશ્રીબર્ધન : વિઝિટિંગફેકલ્ટી, માસ્ટર્સઇનકન્ઝર્વેશનએન્ડરિજનરેશન; CHC ખાતેહેરિટેજકન્ઝર્વેશનસ્પેશિયાલિસ્ટ
– નિગારશેખ: કન્ઝર્વેશનલેબોરેટરીઈન્ચાર્જ, ફેકલ્ટીઓફ આર્કિટેક્ચર; CHC ખાતેસંરક્ષણઇજનેર
– મેહુલશાહ: અમીએન્જિનિયર્સમાંસ્ટ્રક્ચરલએન્જિનિયરઅનેફર્મલીડ

With thanks to the organisers, presenters and participants from the research team in these three workshops: Dr Jigna Desai, Mrudula Mane and Zeus Pithawalla (CHC CRDF); Repaul Kanji (GIDM); Dr Bernadette Devilat and Dr Felipe Lanuza (NTU); Aditya Singh and Mahavir Acharya (Hunnarshala Foundation); and Sukrit Sen (ICCROM).

આ ત્રણ વર્કશોપમાં રીસર્ચ ટીમના આયોજકો અને સહભાગીઓનો આભાર માનવમાં આવ્યો: ડૉજીજ્ઞાદેસાઈ, મૃદુલામાનેઅનેઝિયસપીઠાવાલા (CHC CRDF); રેપોલકાનજી (GIDM); ડૉબર્નાડેટડેવિલાટઅનેડૉફેલિપલનુઝા (NTU); આદિત્યસિંઘઅનેમહાવીરઆચાર્ય ( હુન્નરશાલાફાઉન્ડેશન); અને સુકૃતસેન (ICCROM).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: